Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

  • 13.06.2023

Setkání zakladatelů CEBRE se zástupci Evropského parlamentu 20.06.2023

  • 13.06.2023

Konference Fit for 55 - zemědělství - 20.06.2023

pořádá Zemědělský svaz ČR
Obecní dům Praha. Kapacita je omezena – registrujte se na tomto odkazu: REGISTRACE.

 

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Reprezentujeme 10 dominantních zaměstnavatelských svazů.


Zastupujeme více než 22.740 členských subjektů s 1.390.000 zaměstnanci prosazujeme specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech

Formulujeme společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazujeme je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou

Jsme jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě
 

Aktuality

  • 02.06.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

  • 02.06.2023

Stanoisko KZPS ČR k Návrhu zákona o veřejných kulturních institucích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o veřejných kulturních institucích)

  • 30.05.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  • 29.05.2023

Stanovisko KZPS ČR ke Zprávě o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 v roce 2022

  • 25.05.2023

Stanovisko KZPS ČR k Akčnímu plánu k přechodu sociálních služeb k péči poskytované na komunitní bázi a k větší individualizaci péče a k podpoře deinstitucionalizace sociálních služeb pro období 2023–2025

  • 22.05.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění pozdějších předpisů