Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Informace k zaměstnávání cizinců - Usnesení vlády k možnost prodloužit povolení k zaměstnání

Vláda ČR schválila možnost prodloužit povolení k zaměstnání tak, že skončí 16.9. (tzn. prodloužení o 2 měsíce), současně s tím byla prodloužena lhůta, ve které musí opustit území ČR – nově do 16.9. Vztahuje se na všechny cizince, kteří zde pobývali na základě krátkého víza za účelem zaměstnání, sezonního víza či mimořádného pracovního víza a s nimiž bylo prodloužen základní pracovně právní vztah či uzavřen pracovně právní vztah nový.

Přílohy: