Zastupujeme více než 22.000 členských subjektů s 1.300.000 zaměstnanci prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech

Formulujeme společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazujeme je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou

Jsme jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě

KZPS brožura – PREZENTACE PDF

 

Legislativní návrhy

Aktuality

13. 05. 2016

KZPS ČR podporuje zaměstnávání osob po i ve výkonu trestu odnění svobody (VTOS) a přidává podporu kampaně „NEMÁM SVATOZÁŘ, MÁM PRÁCI“.

více na: https://business.facebook.com/RUBIKONCentrum/?business_id=462482300605430