Zastupujeme více než 22.000 členských subjektů s 1.300.000 zaměstnanci prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech

Formulujeme společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazujeme je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou

Jsme jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě

KZPS brožura 2017 – PREZENTACE PDF

 

Legislativní návrhy

17. 10. 2019

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

16. 10. 2019

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Aktuality

14. 10. 2019

KZPS ČR podepsala Dohodu o společném postupu sociálních partnerů a vládní koalice alias „gentlemanskou dohodu“

  KZPS ČR dne 14. října 2019 na Úřadu vlády ČR podepsala „Dohodu o společném postupu sociálních partnerů a vládní koalice při legislativním procesu k novele zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce“ = gentlemanskou dohodu. Jedná se o nesporně o historický akt, neboť sociální partneři a zástupci vládní koalice se zavázali, že nebudou bez vzájemné…