Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

  • 08.05.2024

Česko na křižovatce

Materiály ke stažení

  • 29.04.2024

Priority KZPS ČR pro novou Evropskou komisi

Partneři

Spolupracujeme

Legislativa

  • 28.05.2024

Stanovisko KZPS k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  • 16.05.2024

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

  • 13.05.2024

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  • 25.04.2024

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky Ministerstva spravedlnosti, kterou se provádí zákon o hromadném občanském řízení soudním

  • 23.04.2024

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

  • 23.04.2024

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Soutok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek