Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

 • 29.04.2024

Priority KZPS ČR pro novou Evropskou komisi

Partneři

Spolupracujeme

O nás

KZPS ČR je spolek založený podle zákona 89/2012 Sb., který
 • reprezentuje deset dominantních zaměstnavatelských svazů
  z oblasti
  • stavebnictví
  • textilního průmyslu
  • malého a středního podnikání
  • výrobního, spotřebního a bytového družstevnictví
  • zemědělství
  • důlního a naftového průmyslu
  • dřevozpracujícího průmyslu
  • školství
  • zdravotnictví
  • kultury a sociálních služeb
  • vodovodů a kanalizací ČR
 • zastupuje více než 22 740 členských subjektů s více než 1.390.000 zaměstnanci
 • prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech
 • formuluje společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou
 • je jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě

 

Orgány KZPS ČR

 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MSc., MBA
prezident KZPS ČR

 

Jan Wiesner
čestný prezident KZPS ČR

 

Koordinační rada

Členové Koordinační rady KZPS ČR:

Bedřich Danda
viceprezident KZPS ČR pro oblast živnostenského podnikání, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR

Ing. Leo Doseděl
viceprezident KZPS ČR pro oblast družstevního podnikání, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MSc., MBA
prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR s gescí pro oblast kultury, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb

Ing. Martin Pýcha
viceprezident KZPS ČR pro oblast zemědělství, lesního a vodního hospodářství a životního prostředí, předseda Zemědělského svazu ČR

Mgr. Jiří Česal
viceprezident KZPS ČR pro oblast lehkého průmyslu a průmyslové politiky, viceprezident Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu

Ing. Jiří Nouza
viceprezident KZPS ČR pro oblast stavebnictví a investiční politiky, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.
viceprezident KZPS ČR pro oblast důlního a naftového průmyslu, prezident Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu

Ing. Pavel Březina
viceprezident KZPS ČR pro oblast spotřebních družstev, předseda představenstva Svazu českých a moravských spotřebních družstev

Ing. Jan Vysloužil
viceprezident KZPS ČR pro oblast bytových družstev, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev

Ing. Vilém Žák
viceprezident KZPS ČR pro oblast vodovodů a kanalizací

 

Dozorčí rada

Členové Dozorčí rady KZPS ČR:

Ing. Soňa van Deelenová
předsedkyně

Mgr. Kateřina Tylšarová, DiS
místopředsedkyně

Zdeněk Renc
člen

 

Kancelář

vedoucí tajemník
Dr. Jan Zikeš
mail: zikes@kzps.cz
tel.: 222 324 985

adresa:
Václavské náměstí 21,
110 00, Praha 1
fax: 224 109 374
e-mail: kzps@kzps.cz
Datová schránka bsk58t6

 

Základní dokumenty KZPS ČR

Přílohy: