Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

O nás

KZPS ČR je spolek založený podle zákona 89/2012 Sb., který
 • reprezentuje deset dominantních zaměstnavatelských svazů
  z oblasti
  • stavebnictví
  • textilního průmyslu
  • malého a středního podnikání
  • výrobního, spotřebního a bytového družstevnictví
  • zemědělství
  • důlního a naftového průmyslu
  • dřevozpracujícího průmyslu
  • školství
  • zdravotnictví
  • kultury a sociálních služeb
  • vodovodů a kanalizací ČR
 • zastupuje více než 22 740 členských subjektů s více než 1.390.000 zaměstnanci
 • prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech
 • formuluje společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou
 • je jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě

KZPS ČR se představuje 2017

Základní dokumenty KZPS ČR

Jednací řád KZPS ČR

Stanovy KZPS ČR

Orgány KZPS

Dozorčí rada

Členové Dozorčí rady KZPS ČR

Ing. Soňa van Deelenová
předsedkyně

Mgr. Kateřina Tylšarová, DiS
místopředsedkyně

Zdeněk Renc
člen

 

Koordinační rada

Členové Koordinační rady KZPS ČR

Jan Wiesner
prezident KZPS ČR

Bedřich Danda
viceprezident KZPS ČR pro oblast živnostenského podnikání, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR

Ing. Leo Doseděl
viceprezident KZPS ČR pro oblast družstevního podnikání, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MSc., MBA
viceprezident KZPS ČR pro oblast kultury, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Ing. Martin Pýcha
viceprezident KZPS ČR pro oblast zemědělství, lesního a vodního hospodářství a životního prostředí, předseda Zemědělského svazu

Mgr. Jiří Česal
viceprezident KZPS ČR pro oblast lehkého průmyslu a průmyslové politiky, viceprezident Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu

Ing. Jiří Nouza
viceprezident KZPS ČR pro oblast stavebnictví a investiční politiky, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Ing. Vladimír Budinský, MBA
viceprezident KZPS ČR pro oblast důlního a naftového průmyslu, prezident Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu

Ing. Pavel Březina
viceprezident KZPS ČR pro oblast spotřebních družstev, předseda představenstva Svazu českých a moravských spotřebních družstev

Ing. Jan Vysloužil
viceprezident KZPS ČR pro oblast bytových družstev, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev

Ing. Vilém Žák
viceprezident KZPS ČR pro oblast vodovodů a kanalizací

Sekretariát

vedoucí tajemník:
Dr. Jan Zikeš
mail: zikes@kzps.cz
tel.: 222 324 985
adresa:
Václavské náměstí 21,
110 00, Praha 1
fax: 224 109 374
e-mail: kzps@kzps.cz
Datová schránka bsk58t6