Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

  • 29.04.2024

Priority KZPS ČR pro novou Evropskou komisi

Partneři

Spolupracujeme

Stanoviska KZPS

  • 07.03.2024

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů

  • 09.01.2024

Stanovisko KZPS ČR k návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

  • 30.09.2021

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

  • 14.02.2021

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1144)

  • 21.02.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  • 11.02.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Tomáše Martínka, Radka Holomčíka, Jana Farského, Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 738

  • 10.01.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu novely zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

  • 06.01.2020

Stanovisko KZPS Č k návrhu Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 674)