Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Tisková zpráva k růstu minimální mzdy

KZPS ČR: minimální mzda by se v roce 2020 neměla vůbec zvyšovat

(Praha, 19. září 2019) – Minimální mzda by se měla dle názoru odborů zvýšit o 1.650, - Kč a sekunduje tomu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR s návrhem růstu o 1.350, - Kč. To je pro většinu zaměstnavatelů neakceptovatelné. V rámci KZPS ČR roste počet malých a středních podniků, zejména těch, které zabezpečují subdodávky pro tuzemské i zahraniční odběratele a podniky, které pocházejí z oblasti služeb, kteří striktně odmítají jakýkoliv nárůst MM a navrhují její zmražení minimálně do 31.12.2020.

I přes tato negativa stále KZPS ČR podporuje růst minimální mzdy zejména u těch oborů, kde růst produktivity práce a ekonomická situace to dovolí zejména z důvodu, aby si podniky a firmy udrželi stávající pracovníky, popř. získali nové. Toto musí být řešeno prostřednictvím kolektivního vyjednávání zaměstnavatelů a odborů, které plně podporujeme.

Z tohoto důvodu odmítáme požadavek odborů na růst minimální mzdy o 1.650, - Kč či MPSV o 1.350, - Kč v době kdy ekonomika zpomaluje, což je pouze laciným populistickým gestem, které nerespektuje reálný ekonomický vývoj. Adekvátní navýšení by mělo podle bleskového průzkumu v rámci KZPS ČR mohlo dosahovat přibližně 4 %, tedy zhruba 500 korun.

Odkazovat se na loňský růst mezd o 7 %, na což odboráři rádi poukazují, ale také znamená, že se mzdy trojnásobně utrhly od produktivity práce a další vývoj tímto směrem je sebevražedný.

Základem pro firmy, aby neztratily svoji konkurenceschopnost, je nejen zajištění odpovídajícího personálního zabezpečení včetně zvyšování kvalifikace a odborného růstu kmenových pracovníků, ale zejména musí zajistit dostatek prostředků na inovace, výměnu technologií a robotizaci. Nelze si podřezávat větev jen navyšováním mezd na úkor budoucího rozvoje firem a tím i zabezpečením zaměstnanosti a následným zvyšováním mezd v závislosti na růstu produktivity práce.

Dále KZPS ČR považuje za neakceptovatelné, aby rozdíl v platech v soukromé sféře byl vůči státní o 2.100, - Kč. Dle této logiky budou hůře placení pracovníci v soukromé a výrobní sféře, ze svých platů saturovat nevýrobní státní správu?

 

 

Přílohy: