Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

  • 29.04.2024

Priority KZPS ČR pro novou Evropskou komisi

Partneři

Spolupracujeme

Informace k projektu „Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů- iPodpora - 3. etapa“, CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010386

 
 
 
Odborné studie I:
 
 
 
 
 
 
 
Odborné studie II:

Zaměstnanec v exekuci na trhu práce

Podpora a vývoj společenské odpovědnosti organizaci (CSR) ve světle trendů 21. století a uplatnění vybranými subjekty v sektoru dopravy ČR

Změny důchodového pojištění v ČR po roce 2020

Pracovní právo 2020

Zelená dohoda pro Evropu, analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro národní hospodářství

Moderní technologie, zaměstnanci a bezpečnost

Ohrožené skupiny zaměstnanců v roce 2020 a možnosti využití práce z domova pro jejich podporu

Ekomonika platforem

Odborné studie III.

Principy pro sociálnější Česko do roku 2027

Umíme distančně řídit a být distančně řízeni?

Evropský prostor vzdělávání a jeho přínos pro trh práce

Současná situace v podpoře zaměstnávání OZP, podmínky a motivace ke spolupráci zaměstnavatelů na volném a na chráněném trhu práce

Uplatnění principů udržitelného a společensky odpovědného jednání organizací (CSR) v sektoru dopravy (se zaměřením na prostření železniční dopravy), uskutečňovaných v rámci Evropského roku železnice 2021

Minimální mzda v Evropské unii a institut celoevropské minimální mzdy

Dopad pandemie COVID-19 na pracovní trh a budoucnost práce