Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

  • 29.04.2024

Priority KZPS ČR pro novou Evropskou komisi

Partneři

Spolupracujeme

Kulaté stoly

Cíle projektu

  1. Seznámit cílové skupiny projektu sprioritami zahraniční politiky ČR
  2. Posílit existující vazby mezi cílovými skupinami případně vytvořit vazby nové a zvýšit efektivitu prosazování priorit zahraniční politiky ČR
  3. Informovat o projektu jako takovém a o jeho výsledcích

Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím níže uvedených výstupů projektu. Naplnění cílů projektu by mělo napomoci vpokračování efektivní vzájemné komunikace mezi cílovými skupinami i po skončení projektu.

Výstupy projektu

  1. Uspořádání dvou pracovních snídaní (seminářů) vČR (Praha, Brno)
  2. Uspořádání dvou pracovních snídaní (seminářů) vBelgii (Brusel)
  3. Uspořádání interaktivního semináře české podnikatelské veřejnosti sevropskou podnikatelskou veřejností vBelgii (Brusel)
  4. Publikace informační brožury shrnující závěry a výsledky projektu a doporučení pro další efektivní vzájemné komunikace mezi cílovými skupinami

Jednotlivé výstupy projektu budou vmaximální míře medializovány i vprůběhu projektu formou redakčních článků včasopisech, tiskových zpráv ze seminářů, apod.