Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

NÁVRHY PRIORIT PREVENCE RIZIK VZNIKU POŠKOZENÍ ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ NÁSLEDKEM PRACOVNÍHO ÚRAZU NEBO NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ PODLE § 320A, PÍSM. B) ZÁKONÍKU PRÁCE NA ROK 2023

Návrhy priorit prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání podle § 320a, písm. b) zákoníku práce na rok 2023

 

I. Návrhy konkrétních opatření na úseku BOZP v oblasti řízení změn v novém světě práce s důrazem na digitalizaci, inovativní postupy a zelenou ekonomiku.

II. Návrhy konkrétních opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a jejich využitelnost v praxi z hlediska odvětví, oborů činnosti, velikosti firem, aj.

 

Gestory obou priorit budou:

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů

Asociace samostatných odborů

Přílohy:
Priloha A.docx   (38 kB)