Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

  • 29.04.2024

Priority KZPS ČR pro novou Evropskou komisi

Partneři

Spolupracujeme

Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů

Charakteristika hlavních cílů projektu:

Hlavním cílem projektu:

  1. zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a zaměstnavatelů a konkurenceschopnost podniků na základě rozvoje odvětvového sociálního (bipartitního) dialogu.

Specifické cíle:

  1. vybudovat trvalé prostředí (platformu) pro vedení odvětvového sociálního dialogu včetně zkvalitňování personální a technické kapacity sociálních partnerů a komunikačních nástrojů
  2. zpracováváním dopadových odvětvových studií a jejich projednáváním mezi sociálními partnery analyzovat a řešit specifické problémy sociálního dialogu jednotlivých odvětví a tímto způsobem hledat a nalézat kompromisy v požadavcích zaměstnavatelů a zaměstnanců s cílem pomáhat udržovat sociální smír v období hospodářského útlumu
    Poznámka: Cílem dopadových studií není analýza obecného problému (např. potřeba nerovnoměrného rozložení pracovní doby obecně), nýbrž cílem dopadové studie je analyzovat „dopad“ (potřebnost) na dané odvětví. Proto se obsah dopadových studií i u stejných témat bude pro jednotlivá odvětví lišit.
  3. zvýšit úroveň povědomí o problematice odvětvového sociálního dialogu
  4. podpořit tvorbu a uzavírání kolektivních smluv vyššího typu
  5. zkvalitnit zapojení do Evropského sociálního dialogu a prohloubit stávající spolupráci se zahraničními sociálními partnery