Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

  • 29.04.2024

Priority KZPS ČR pro novou Evropskou komisi

Partneři

Spolupracujeme

Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích 2019 – 2022

SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT V ODVĚTVÍCH
(Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197)

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se společně se svými členy a partnerem projektu (ČMKOS) realizuje projekt s cílem připravit relevantní a využitelná doporučení pro implementaci opatření u vybraných pracovních pozic v odvětvích a sjednotit názory sociálních partnerů na bipartitní úrovni v problémových oblastech.

Čeho chceme v projektu dosáhnout: – stav po realizaci projektu:
Posunout se ze stavu identifikace problémových oblastí a návrhů opatření do stavu zpracovaná doporučení způsobu implementace zvolených opatření včetně pilotního ověření pro vybrané pozice v odvětvích dle zaměření klíčové aktivity (nástroje na podporu adaptability zaměstnanců, dopady strategií 4.0 na pracovní pozice, vliv vícesměnných provozů a pracovních pomůcek na výkon profese a její fyzickou zátěž, stres, vyhoření, psychická zátěž či rozvoj fa posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora kolektivního vyjednávání, jeho bariery aj.).
Společně, jako sociální partneři, navrhnout řešení a sjednotit názory pro vybrané problémové oblasti a další činnost bipartitních platforem (BP).

Proč to děláme:

Chceme u vybraných pracovních pozic v odvětvích najít způsob jak:

– snížit fyzickou i psychickou zátěž u vybraných pracovních pozic
– umožnit prodloužení věku odchodu do starobního důchodu.

Chceme jako sociální partneři definovat doporučení pro prosazení změn či úpravu podmínek v problémových oblastech definovaných v rámci obsahu KA06.
Chtěli bychom nalézt cestu-doporučení, jak eliminovat bariéry v oblasti kolektivního vyjednávání a poskytování flexibilních forem práce ve veřejném sektoru.

Jaké činnosti/nástroje k tomu máme:
– 8 bipartitní týmů
– Sociální dialog na úrovni odvětví a na podnikové úrovní
– Analýzy pro vybrané oblasti/témata
– Tematická setkání pro zpracování doporučení
– Pilotní ověřování navržených doporučení
– Získání zahraničních zkušeností pro vybrané oblasti
– Informačně – diskusní semináře pro předání informací širší cílové skupině
– Konference pro předání informací odborné i širší cílové skupině

Doba konání projektu:

od 1. února 2019 do 31. ledna 2022, prodloužen do 31. prosince 2022

Výstupy z realizace projektu:

 
Přílohy: