Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Reprezentujeme 9 dominantních zaměstnavatelských svazů.


Zastupujeme více než 22.500 členských subjektů s 1.350.000 zaměstnanci prosazujeme specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech

Formulujeme společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazujeme je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou

Jsme jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě
 

Aktuality

  • 20.09.2021

Stanovisko KZPS ČR k "Rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024"

  • 02.09.2021

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Romana Onderky a Kateřiny Valachové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 1325)

  • 02.09.2021

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb.

  • 24.08.2021

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o preventivní restrukturalizaci

  • 18.08.2021

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů