Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Legislativa

  • 26.10.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

  • 19.10.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství

  • 11.10.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  • 30.08.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

  • 24.08.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024 – 2025

  • 18.08.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se stanoví zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze nebo ve stavu nouze

  • 17.08.2022

Stanovisko KZPS ČRj k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka