Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Legislativa

  • 30.06.2023

Stanovisko KZPS ČR k Pokynům pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programů „Zemědělec“, „Potravinář“ a „Investiční úvěry Zemědělec“

  • 27.06.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podpoře v bydlení

  • 23.06.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů

  • 21.06.2023

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Aleše Juchelky, Aleny Schillerové, Patrika Nachera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře...Jásek v.r.

  • 21.06.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  • 15.06.2023

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené cen

  • 02.06.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů