Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Reprezentujeme 9 dominantních zaměstnavatelských svazů.


Zastupujeme více než 22.500 členských subjektů s 1.350.000 zaměstnanci prosazujeme specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech

Formulujeme společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazujeme je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou

Jsme jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě
 

Aktuality

  • 18.08.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se stanoví zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze nebo ve stavu nouze

  • 17.08.2022

Stanovisko KZPS ČRj k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

  • 11.08.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

  • 11.08.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

  • 08.08.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost

  • 02.08.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší