Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

 • 29.04.2024

Priority KZPS ČR pro novou Evropskou komisi

Partneři

Spolupracujeme

Výběrová řízení

 • 17.04.2014

Výběrové řízení č.zak. KZPS-03-DS - Zpracování prognózy vývoje a struktury zaměstnanosti a odvětví

Název zakázky: Zpracování prognózy vývoje a struktury zaměstnanosti a odvětví do roku 2033 v projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – I. etapa“
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování prognóz vývoje a struktury zaměstnanosti a odvětví do roku 2033 pro 8 odvětví ekonomiky, které budou součástí realizace projektu.
Lhůta pro podání nabídek: 5. května 2014 do 10:00 hodin (v místě adresy sídla zadavatele)
 
Dokumenty ke stažení:
Otázky a odpovědi:

Výsledek výběrového řízení:

Nejlépe hodnocená nabídka:

 • Národní vzdělávací fond, o.p.s., IČ 25751417, Sídlo: Praha 1, Opletalova 25, PSČ 110 00

Další umístění:

 • 2. místo: Univerzita Karlova v Praze, IČ 00216208, Sídlo: Praha – Staré Město, Ovocný trh 560/5, PSČ 110 00
 • 3. místo: Vysoká škola ekonomická v Praze, IČ 61384399, Sídlo: Praha – Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 00
 • 4. místo: DIREKTA GROUP s.r.o., IČ 25685295, Sídlo: Praha 8, Zenklova 37, PSČ 180 00 • 01.08.2013

Výběrové řízení č.zak. KZPS-01-DS - dodávka výpočetní techniky

Název zakázky: Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky a software v rámci projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.“. 
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka výpočetní techniky včetně software dle specifikace této výzvy.
Lhůta pro podání nabídek: 16. srpna 2013 do 12:00 hodin (v místě adresy sídla zadavatele)
 
Dokumenty ke stažení:
 • 21.03.2013

Výběrové řízení č.zak. KZPS 06-C - Zajištění workshopů a konferencí

Název zakázky: Výběrové řízení na organizační zajištění konferencí a workshopů v projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích. 
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Organizační zajištění workshopů a konferencí pořádaných jednotlivými odvětvovými platformami v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích, podrobně specifikovaných v Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení.
Ukončení výběrového řízení: 9. dubna 2013 do 10:00 hodin (v místě adresy sídla zadavatele)
 
Dokumenty ke stažení:

 • 11.03.2013

Výběrové řízení č.zak. KZPS 06-B - Zajištění workshopů a konferencí

Název zakázky: Výběrové řízení na organizační zajištění konferencí a workshopů v projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích. 
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Organizační zajištění workshopů a konferencí pořádaných jednotlivými odvětvovými platformami v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích, podrobně specifikovaných v Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení.
Ukončení výběrového řízení: 29. března 2013 do 10:00 hodin (v místě adresy sídla zadavatele)
 
Dokumenty ke stažení:
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BYLO ZRUŠENO A NAHRAZENO VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM č. zak. KZPS 06-C.

 • 10.07.2012

Výběrové řízení č.zak. KZPS 06-A - Zajištění workshopů a konferencí

Název zakázky: Výběrové řízení na organizační zajištění konferencí a workshopů v projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích. 
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Organizační zajištění workshopů a konferencí pořádaných jednotlivými odvětvovými platformami v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích, podrobně specifikovaných v Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení.
Ukončení výběrového řízení: 27. července 2012 do 12:00 hodin
 
Dokumenty ke stažení:
Otázky a odpovědi:
 • 13.01.2012

Výběrové řízení - č.zak. KZPS 05 - Zpracování závěrečného auditu

Název zakázky: Výběrové řízení na zpracování závěrečného auditu projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích.
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Předmětem zakázky je zpracování závěrečného auditu projektu. Audit bude zaměřen na způsobilost výdajů v rámci projektu a vedení účetnictví projektu v souladu s evropskou a národní legislativou. Audit musí být proveden dle požadavků Příručky pro příjemce finanční podpory z OP LZZ verze 1.4. Audit musí být proveden auditorem nebo auditorskou společností schválenými úředními orgány některého z členských států EU. Zpráva auditora musí obsahovat výrok auditora podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, v platném znění. Výrok auditora bude v českém jazyce..

Ukončení výběrového řízení: 31. leden 2012 do 12:00 hodin (v místě adresy sídla zadavatele)

Dokumenty ke stažení:

Otázky a odpovědí:

 • 11.01.2012

Výběrové řízení na člena týmu CEBRE

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR vypisují výběrové řízení na pozici člena týmu CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu.

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU byla založena v roce 2002 agenturou CzechTrade, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby v Bruselu hájila zájmy českých podnikatelů, informovala je o projednávaných evropských právních předpisech s dopadem na české podnikatelské prostředí a zastupovala podnikatelské a zaměstnavatelské organizace před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací.


Kvalifikační profil:


 • Ukončené magisterské vzdělání (nejlépe v oblasti ekonomie, mezinárodních vztahů, diplomacie, evropských studií nebo práva) včetně absolvovaného studijního pobytu v zahraničí
 • 2-5 let pracovních zkušeností (z toho alespoň půlroční pracovní zkušenost v oblasti evropských záležitostí v Bruselu). Vazba na firmy a zaměstnavatelské a podnikatelské organizace výhodou.
 • Výhodou manažerské zkušenosti s vedením menších pracovních týmů (včetně virtuálních) a různých projektů
 • Zkušenost s lobbingem u Evropských institucí (zejména Evropského parlamentu co do pozměňovacích návrhů), osobní 'network' hlavních bruselských hráčů a zkušenost s činností evropských podnikatelských asociací (BUSINESSEUROPE nebo jiných asociací) velkou výhodou
 • Zkušenost s organizací seminářů, konferencí, setkání, debat a lobby / networkingových setkání
 • Perfektní znalost anglického jazyka. Znalost francouzského nebo německého jazyka výhodou. 


Další požadavky:

 • Pracovní nasazení a flexibilita, vysoká motivace a samostatnost
 • Schopnost navrhovat a realizovat konkrétní lobbistické strategie podle obecného zadání
 • Dobré komunikační schopnosti, zkušenost s vyjednáváním v multikulturním prostředí
 • Schopnost nést zodpovědnost, pracovat pod tlakem, hledat kompromisy a vyvažovat různé pozice a zájmy


Nabízíme:

 • Zajímavá samostatná práce v malém dynamickém kolektivu v Bruselu
 • Zastupování českých zaměstnavatelských a podnikatelských asociací a českých firem vůči Evropským institucím, evropským zaměstnavatelským a podnikatelským asociacím (například BUSINESSEUROPE, EUROCHAMBRES, UEAPME, EuroCommerce, EuraTex a další) a dalším partnerům
 • Pracovní podmínky a ohodnocení na úrovni standardu pro vyslaného pracovníka 
 • Nástup co nejdříve, ideálně od 1. března 2012


Další postup:

V případě zájmu zašlete elektronicky strukturovaný životopis, motivační dopis a reference k rukám ředitele CEBRE Michala Kadery (Michal.Kadera@cebre.cz) a to nejpozději do pondělka 16. ledna 2012 do 12h00.

Výběrové řízení bude mít tři kola:
 1. Screening: zaslané životopisy a motivační dopisy budou posouzeny co do splnění kvalifikačních a dalších požadavků. Uchazeči, kteří projdou prvním kolem výběrového řízení, budou pozváni k druhému kolu.
 2. Pohovor se zástupci KZPS a SPČR: skupina vybraných uchazečů budou emailem pozvána k pohovoru se statutárními zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, který se uskuteční již v úterý 17. ledna 2012 od 14h30 v prostorách Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (Václavské nám. 21, Praha 1  - vstup z Jindřišské ulice, 4. patro)
 3. Pohovor s generálním ředitelem CzechTrade: vybraný uchazeč nebo uchazeči budou pozváni k pohovoru s generálním ředitelem CzechTrade. Datum a čas bude upřesněn.

Ke stažení: Text výběrového řízení ve formátu PDF.
 • 03.11.2011

Výběrové řízení č. 3D - Dopadové studie

Název zakázky: Výběrové řízení na zpracování 2 samostatných dopadových studií
k tématům projektu OP LZZ Posilování bipartitního dialogu v odvětvích.
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na zpracování 2 samostatných dopadových studií k tématům projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích.

Ukončení výběrového řízení: 21. listopad 2011 do 10:00 hodin (v místě adresy sídla zadavatele)

 

 

Dokumenty ke stažení:

VÝSLEDEK VŘ