Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

  • 13.06.2023

Setkání zakladatelů CEBRE se zástupci Evropského parlamentu 20.06.2023

  • 13.06.2023

Konference Fit for 55 - zemědělství - 20.06.2023

pořádá Zemědělský svaz ČR
Obecní dům Praha. Kapacita je omezena – registrujte se na tomto odkazu: REGISTRACE.

 

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Zaměstnávání cizinců

  • 10.06.2019

Zavedení mzdového kritéria pro zařazení do Režimu Ukrajina

Vláda ČR dne 3.6.2019 rozhodla o zavedení mzdového kritéria pro zařazení volného pracovního místa obsaditelného v rámci Režimu Ukrajina na úrovni 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Od 10.6.2019 lze do Režimu Ukrajina zařadit pouze žadatele splňujícího zavedené mzdové kritérium.

  • 19.09.2018

Režim Indie pro vysoce kvalifikované zaměstnance od 1. října 2018 pro 500 osob

Od 1. října 2018 se spouští za velkého přispění KZPS ČR - REŽIM INDIE pro vysoce kvalifikované zaměstnance (třídy CZ ISCO 1-3); roční kvóta je 500 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců vč. rodinných příslušníků. Více informací najdete na:  https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/rozsireni-pilotniho-projektu-ukrajina-pro-vysoce-kvalifikovane-zamestnance-o-indii--240111/ Poplatek za vydání doporučení je 500,- Kč bez DPH. KZPS ČR PRO SVÉ ČLENY VYDÁVÁ DOPORUČENÍ BEZPLATNĚ
Indie - Zadost-o-zarazeni-do-Pilotniho-projektu-rev-final.docx
Indie - Projekt-rev-popis.docx
Indie - Projekt-rev-final.docx
Indie - priloha-zadost-o-doporuceni-rev-final.docx
Indie - casto-kladene-otazky.docx
  • 27.06.2018

KZPS ČR zabezpečila po jednáních s vládou ČR Režim Srbsko od 18. srpna 2018

KZPS ČR po jednáních s vládou ČR, ministerstvy a jinými zaměstnavatelskými organizacemi spustila zaměstnávání občanů Srbska v ČR od 18. srpna 2018, ročně se předpokládá zaměstnání až 2.000 osob. Podrobnosti a formuláře připravujeme. Poplatek za vydání doporučení je 500,- Kč bez DPH.

KZPS ČR PRO SVÉ ČLENY VYDÁVÁ DOPORUČENÍ BEZPLATNĚ


Základní informace o Režimu Srbsko.docx
  • 16.05.2018

Zavedení poplatku za vystavení doporučení v Režimu Mongolsko a Filipíny

  Na základě jednání garantů v Režimu Filipíny a Mongolsko si dovolujeme oznámit, že zpracování žádosti a vystavení každého doporučení bude dnem 16. května 2018 zpoplatněno částkou 500,- Kč + DPH. Jedná se o analogickou podobu zpoplatnění při vystavování souhlasu se zařazením do Režimu Ukrajina. Vystavování doporučení pro projekt "Zaměstnávání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců z Ukrajiny" = Projekt Ukrajina = se zpoplatnění netýká a nadále je bezplatné. KZPS ČR pro své členy vystavuje VŠECHNA doporučení nadále BEZPLATNĚ.
  • 24.04.2018

Seznam filipínských personálních agentur k možnému využití pro Režim Filipíny

  • 11.04.2018

Změny v Režimu Ukrajina - změna místa podávání žádostí a vyzvedávání víz