Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

  • 08.06.2022

Vyhlášení Národních cen na rok 2022

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Zaměstnávání cizinců

  • 19.09.2018

Režim Indie pro vysoce kvalifikované zaměstnance od 1. října 2018 pro 500 osob

Od 1. října 2018 se spouští za velkého přispění KZPS ČR - REŽIM INDIE pro vysoce kvalifikované zaměstnance (třídy CZ ISCO 1-3); roční kvóta je 500 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců vč. rodinných příslušníků. Více informací najdete na:  https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/rozsireni-pilotniho-projektu-ukrajina-pro-vysoce-kvalifikovane-zamestnance-o-indii--240111/ Poplatek za vydání doporučení je 500,- Kč bez DPH. KZPS ČR PRO SVÉ ČLENY VYDÁVÁ DOPORUČENÍ BEZPLATNĚ
Indie - Zadost-o-zarazeni-do-Pilotniho-projektu-rev-final.docx
Indie - Projekt-rev-popis.docx
Indie - Projekt-rev-final.docx
Indie - priloha-zadost-o-doporuceni-rev-final.docx
Indie - casto-kladene-otazky.docx
  • 27.06.2018

KZPS ČR zabezpečila po jednáních s vládou ČR Režim Srbsko od 18. srpna 2018

KZPS ČR po jednáních s vládou ČR, ministerstvy a jinými zaměstnavatelskými organizacemi spustila zaměstnávání občanů Srbska v ČR od 18. srpna 2018, ročně se předpokládá zaměstnání až 2.000 osob. Podrobnosti a formuláře připravujeme. Poplatek za vydání doporučení je 500,- Kč bez DPH.

KZPS ČR PRO SVÉ ČLENY VYDÁVÁ DOPORUČENÍ BEZPLATNĚ


Základní informace o Režimu Srbsko.docx
  • 16.05.2018

Zavedení poplatku za vystavení doporučení v Režimu Mongolsko a Filipíny

  Na základě jednání garantů v Režimu Filipíny a Mongolsko si dovolujeme oznámit, že zpracování žádosti a vystavení každého doporučení bude dnem 16. května 2018 zpoplatněno částkou 500,- Kč + DPH. Jedná se o analogickou podobu zpoplatnění při vystavování souhlasu se zařazením do Režimu Ukrajina. Vystavování doporučení pro projekt "Zaměstnávání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců z Ukrajiny" = Projekt Ukrajina = se zpoplatnění netýká a nadále je bezplatné. KZPS ČR pro své členy vystavuje VŠECHNA doporučení nadále BEZPLATNĚ.
  • 24.04.2018

Seznam filipínských personálních agentur k možnému využití pro Režim Filipíny

  • 11.04.2018

Změny v Režimu Ukrajina - změna místa podávání žádostí a vyzvedávání víz

     
  • 03.04.2018

KZPS ČR zabezpečila Režim Filipíny a Mongolsko - od 11. dubna 2018 jsou přijímány žádosti o zařazení do obou projektů

KZPS ČR po jednáních s vládou ČR, ministerstvy a jinými zaměstnavatelskými organizacemi spustila zaměstnávání občanů Filipín a Mongolska v ČR od 1. května 2018. Podrobnosti v přílohách. Poplatky za vydávání doporučení: za první žádost 2.500,- Kč; podání další žádosti 1.000,- Kč; za každou osobu uvedenou v obou žádostech 200,- Kč. Poplatky jsou bez DPH.

KZPS ČR PRO SVÉ ČLENY ZABEZPEČUEJE BEZPLATNĚ.


Žádost.docx
VZOR-doporučení.docx
VZOR-cestne-prohlaseni_integrace.docx
VZOR_zadost-ozaradeni-uchazece_Mongolsko.xls
VZOR_zadost-ozaradeni-uchazece_Filipíny.xls
Popis - Rezim-ostatni-staty.docx
Žádost.docx
CASTO-KLADENE-OTAZKY_REZIM_OS-1.docx
VZOR-doporučení.docx
VZOR-cestne-prohlaseni_integrace.docx
VZOR_zadost-ozaradeni-uchazece_Mongolsko.xls
VZOR_zadost-ozaradeni-uchazece_Filipíny.xls
VZOR_zadost-ozaradeni-uchazece_Mongolsko.xls
VZOR-cestne-prohlaseni_integrace.docx
Podmínky zaměstnávání filipínských občanů.pdf
Příloha_Registration Accreditation of Seabased Principals Employers and Enrollment of Ships.pdf
Další materiály 17.04.2018.zip
  • 01.02.2018

Na popud KZPS ČR schválila vláda ČR navýšení Režimu Ukrajina o 100%

Díky neustálému tlaku KZPS ČR schválila vláda ČR svým usnesení č. 79 navýšení kapacit Režimu Ukrajina o 100% na 19.600 žádostí ročně a zavádí se Režim pro Mongolsku a Filipíny s roční kvótou 1.000 žádostí. Obě opatření budou aplikována od 1. května 2018, tj. dva měsíce po navýšení systemizace dotčených resortů. Dále MZV ČR navýšuje měsíční kvótu od 1. května 2018 na 2.000 žádostí.


Dopis premiér 30.01.2018 web.pdf
  • 11.01.2018

Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny – doporučení MZV ČR od 11.01.2018

MZV ČR doporučené seřazení dokumentů žadateli (koordinátory) pro podání žádostí o zaměstnanecké karty na GK Lvov v rámci  režimu Ukrajina.  
Poradi_CZE.doc
Poradi_ukr.pdf