Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Zaměstnávání cizinců

  • 19.09.2018

Režim Indie pro vysoce kvalifikované zaměstnance od 1. října 2018 pro 500 osob

Od 1. října 2018 se spouští za velkého přispění KZPS ČR - REŽIM INDIE pro vysoce kvalifikované zaměstnance (třídy CZ ISCO 1-3); roční kvóta je 500 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců vč. rodinných příslušníků. Více informací najdete na:  https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/rozsireni-pilotniho-projektu-ukrajina-pro-vysoce-kvalifikovane-zamestnance-o-indii--240111/ Poplatek za vydání doporučení je 500,- Kč bez DPH. KZPS ČR PRO SVÉ ČLENY VYDÁVÁ DOPORUČENÍ BEZPLATNĚ
Indie - Zadost-o-zarazeni-do-Pilotniho-projektu-rev-final.docx
Indie - Projekt-rev-popis.docx
Indie - Projekt-rev-final.docx
Indie - priloha-zadost-o-doporuceni-rev-final.docx
Indie - casto-kladene-otazky.docx
  • 27.06.2018

KZPS ČR zabezpečila po jednáních s vládou ČR Režim Srbsko od 18. srpna 2018

KZPS ČR po jednáních s vládou ČR, ministerstvy a jinými zaměstnavatelskými organizacemi spustila zaměstnávání občanů Srbska v ČR od 18. srpna 2018, ročně se předpokládá zaměstnání až 2.000 osob. Podrobnosti a formuláře připravujeme. Poplatek za vydání doporučení je 500,- Kč bez DPH.

KZPS ČR PRO SVÉ ČLENY VYDÁVÁ DOPORUČENÍ BEZPLATNĚ


Základní informace o Režimu Srbsko.docx
  • 16.05.2018

Zavedení poplatku za vystavení doporučení v Režimu Mongolsko a Filipíny

  Na základě jednání garantů v Režimu Filipíny a Mongolsko si dovolujeme oznámit, že zpracování žádosti a vystavení každého doporučení bude dnem 16. května 2018 zpoplatněno částkou 500,- Kč + DPH. Jedná se o analogickou podobu zpoplatnění při vystavování souhlasu se zařazením do Režimu Ukrajina. Vystavování doporučení pro projekt "Zaměstnávání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců z Ukrajiny" = Projekt Ukrajina = se zpoplatnění netýká a nadále je bezplatné. KZPS ČR pro své členy vystavuje VŠECHNA doporučení nadále BEZPLATNĚ.
  • 24.04.2018

Seznam filipínských personálních agentur k možnému využití pro Režim Filipíny

  • 11.04.2018

Změny v Režimu Ukrajina - změna místa podávání žádostí a vyzvedávání víz

     
  • 03.04.2018

KZPS ČR zabezpečila Režim Filipíny a Mongolsko - od 11. dubna 2018 jsou přijímány žádosti o zařazení do obou projektů

KZPS ČR po jednáních s vládou ČR, ministerstvy a jinými zaměstnavatelskými organizacemi spustila zaměstnávání občanů Filipín a Mongolska v ČR od 1. května 2018. Podrobnosti v přílohách. Poplatky za vydávání doporučení: za první žádost 2.500,- Kč; podání další žádosti 1.000,- Kč; za každou osobu uvedenou v obou žádostech 200,- Kč. Poplatky jsou bez DPH.

KZPS ČR PRO SVÉ ČLENY ZABEZPEČUEJE BEZPLATNĚ.


Žádost.docx
VZOR-doporučení.docx
VZOR-cestne-prohlaseni_integrace.docx
VZOR_zadost-ozaradeni-uchazece_Mongolsko.xls
VZOR_zadost-ozaradeni-uchazece_Filipíny.xls
Popis - Rezim-ostatni-staty.docx
Žádost.docx
CASTO-KLADENE-OTAZKY_REZIM_OS-1.docx
VZOR-doporučení.docx
VZOR-cestne-prohlaseni_integrace.docx
VZOR_zadost-ozaradeni-uchazece_Mongolsko.xls
VZOR_zadost-ozaradeni-uchazece_Filipíny.xls
VZOR_zadost-ozaradeni-uchazece_Mongolsko.xls
VZOR-cestne-prohlaseni_integrace.docx
Podmínky zaměstnávání filipínských občanů.pdf
Příloha_Registration Accreditation of Seabased Principals Employers and Enrollment of Ships.pdf
Další materiály 17.04.2018.zip