Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

  • 29.04.2024

Priority KZPS ČR pro novou Evropskou komisi

Partneři

Spolupracujeme

Zaměstnávání cizinců

  • 16.05.2018

Zavedení poplatku za vystavení doporučení v Režimu Mongolsko a Filipíny

  Na základě jednání garantů v Režimu Filipíny a Mongolsko si dovolujeme oznámit, že zpracování žádosti a vystavení každého doporučení bude dnem 16. května 2018 zpoplatněno částkou 500,- Kč + DPH. Jedná se o analogickou podobu zpoplatnění při vystavování souhlasu se zařazením do Režimu Ukrajina. Vystavování doporučení pro projekt "Zaměstnávání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců z Ukrajiny" = Projekt Ukrajina = se zpoplatnění netýká a nadále je bezplatné. KZPS ČR pro své členy vystavuje VŠECHNA doporučení nadále BEZPLATNĚ.
  • 24.04.2018

Seznam filipínských personálních agentur k možnému využití pro Režim Filipíny

  • 11.04.2018

Změny v Režimu Ukrajina - změna místa podávání žádostí a vyzvedávání víz

     
  • 03.04.2018

KZPS ČR zabezpečila Režim Filipíny a Mongolsko - od 11. dubna 2018 jsou přijímány žádosti o zařazení do obou projektů

KZPS ČR po jednáních s vládou ČR, ministerstvy a jinými zaměstnavatelskými organizacemi spustila zaměstnávání občanů Filipín a Mongolska v ČR od 1. května 2018. Podrobnosti v přílohách. Poplatky za vydávání doporučení: za první žádost 2.500,- Kč; podání další žádosti 1.000,- Kč; za každou osobu uvedenou v obou žádostech 200,- Kč. Poplatky jsou bez DPH.

KZPS ČR PRO SVÉ ČLENY ZABEZPEČUEJE BEZPLATNĚ.


Žádost.docx
VZOR-doporučení.docx
VZOR-cestne-prohlaseni_integrace.docx
VZOR_zadost-ozaradeni-uchazece_Mongolsko.xls
VZOR_zadost-ozaradeni-uchazece_Filipíny.xls
Popis - Rezim-ostatni-staty.docx
Žádost.docx
CASTO-KLADENE-OTAZKY_REZIM_OS-1.docx
VZOR-doporučení.docx
VZOR-cestne-prohlaseni_integrace.docx
VZOR_zadost-ozaradeni-uchazece_Mongolsko.xls
VZOR_zadost-ozaradeni-uchazece_Filipíny.xls
VZOR_zadost-ozaradeni-uchazece_Mongolsko.xls
VZOR-cestne-prohlaseni_integrace.docx
Podmínky zaměstnávání filipínských občanů.pdf
Příloha_Registration Accreditation of Seabased Principals Employers and Enrollment of Ships.pdf
Další materiály 17.04.2018.zip
  • 01.02.2018

Na popud KZPS ČR schválila vláda ČR navýšení Režimu Ukrajina o 100%

Díky neustálému tlaku KZPS ČR schválila vláda ČR svým usnesení č. 79 navýšení kapacit Režimu Ukrajina o 100% na 19.600 žádostí ročně a zavádí se Režim pro Mongolsku a Filipíny s roční kvótou 1.000 žádostí. Obě opatření budou aplikována od 1. května 2018, tj. dva měsíce po navýšení systemizace dotčených resortů. Dále MZV ČR navýšuje měsíční kvótu od 1. května 2018 na 2.000 žádostí.


Dopis premiér 30.01.2018 web.pdf
  • 11.01.2018

Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny – doporučení MZV ČR od 11.01.2018

MZV ČR doporučené seřazení dokumentů žadateli (koordinátory) pro podání žádostí o zaměstnanecké karty na GK Lvov v rámci  režimu Ukrajina.  
Poradi_CZE.doc
Poradi_ukr.pdf
  • 28.11.2017

Stanovisko státních orgánů k vysílání občanů třetích zemí do ČR zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státě EU

Jedná se o předstírané dočasné vysílání občanů třetích zemí (např. Ukrajinců), kteří jsou držiteli pobytových oprávnění vydaných jinými členskými státy (zejména Polskem) do ČR k údajnému poskytování služeb. Tato praxe je neakceptovatelná, neboť je v rozporu s právními předpisy ČR i EU. Výkon práce bez povolení zákony trestají pokutou a opatřením ve formě vyhoštění.
524683471_0_136732_1_2017_průvodní dopis 1NMV.pdf
524683471_2_Stanovisko.pdf
524683471_3_letak_ČJ.pdf
524683471_4_letak_UKR.pdf
Průvodní dopis MV ČR.pdf
Stanovisko.pdf
Leták v ukrajinštině.pdf
Letak v češtině.pdf
Letak v češtině.pdf
Leták v ukrajinštině.pdf
  • 01.05.2017

Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny - ZMĚNY OD 1. června 2017

Od 1. června 2017 se "Garanti" dohodli, že vzhledem k nárůstu náročnosti vyřizování žádostí zvýší vybírané poplatky z 1.500,- Kč za první žádost na 2.500,- Kč; podání další žádosti se zvýší z 500,- na 1.000,- Kč a za každou osobu uvedenou v obou žádostech ze 100,- Kč na 200,- Kč. Poplatky jsou bez DPH.

KZPS ČR POSKYTUJE TYTO SLUŽBY PRO SVÉ ČLENY BEZPLATNĚ.


Čestné prohlášení - centrum na podporu integrace cizinců.docx
Opatření_Rezim Ukrajina.docx
Popis - REZIM_Režim Ukrajina.docx
Žádost - Režim Ukrajina.docx
Příloha - Žádost o nahlášení dalšího uchazeče.xls
Příloha - Žádost o nahlášení uchazeče.xls
Příloha - Žádost o nahlášení dalšího uchazeče.xls
Čestné prohlášení - centrum na podporu integrace cizinců.docx
Opatření_Rezim Ukrajina.docx
zadost-zamestnavatele-o-zarazeni-do-rezimu.docx