Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Legislativa

  • 11.10.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  • 30.08.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

  • 24.08.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024 – 2025

  • 18.08.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se stanoví zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze nebo ve stavu nouze

  • 17.08.2022

Stanovisko KZPS ČRj k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

  • 11.08.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

  • 11.08.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů