Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

  • 29.04.2024

Priority KZPS ČR pro novou Evropskou komisi

Partneři

Spolupracujeme

Legislativa

  • 25.04.2024

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky Ministerstva spravedlnosti, kterou se provádí zákon o hromadném občanském řízení soudním

  • 23.04.2024

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

  • 23.04.2024

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Soutok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

  • 15.04.2024

Stanovisko KZPS ČR k Žádosti o výjimku z Pravidel spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027

  • 08.04.2024

Stanovisko KZPS ČR ke Stanovisku MMR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/27 „Peněžní prostředky státu určené na podporu bydlení“

  • 03.04.2024

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků ze Státního fondu podpory investic na financování dostupného nájemního bydlenídalšímu