Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

  • 08.05.2024

Česko na křižovatce

Materiály ke stažení

  • 29.04.2024

Priority KZPS ČR pro novou Evropskou komisi

Partneři

Spolupracujeme

Legislativa

  • 21.11.2023

Stanovisko KZPS ČR k Zajištění financování úprav dopravní infrastruktury v souvislosti s výstavbou nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany

  • 10.11.2023

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů

  • 05.11.2023

Stanocisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

  • 31.10.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhurozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2024 a střednědobého výhledu na roky 2025 a 2026