Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

  • 13.06.2023

Setkání zakladatelů CEBRE se zástupci Evropského parlamentu 20.06.2023

  • 13.06.2023

Konference Fit for 55 - zemědělství - 20.06.2023

pořádá Zemědělský svaz ČR
Obecní dům Praha. Kapacita je omezena – registrujte se na tomto odkazu: REGISTRACE.

 

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Legislativa

  • 04.05.2023

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška MSPi č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

  • 04.05.2023

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Michaela Rataje, Jana Bauera, Miloše Nového, Olgy Richterové a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 428)

  • 28.04.2023

Stanovisko KZPS ČR k "Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů"

  • 19.04.2023

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

  • 12.04.2023

Stanovisdko KZPS ČR k Návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2024 se střednědobým výhledem na léta 2025 a 2026 a dlouhodobým výhledem do roku 2030

  • 03.04.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky o poplatkovém přiznání při ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur

  • 29.03.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu, ve znění vyhlášky č. 431/2016 Sb.