Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

  • 13.06.2023

Setkání zakladatelů CEBRE se zástupci Evropského parlamentu 20.06.2023

  • 13.06.2023

Konference Fit for 55 - zemědělství - 20.06.2023

pořádá Zemědělský svaz ČR
Obecní dům Praha. Kapacita je omezena – registrujte se na tomto odkazu: REGISTRACE.

 

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Reprezentujeme 10 dominantních zaměstnavatelských svazů.


Zastupujeme více než 22.740 členských subjektů s 1.390.000 zaměstnanci prosazujeme specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech

Formulujeme společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazujeme je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou

Jsme jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě
 

Aktuality

  • 18.07.2023

Stanovisko KZPS ČR k Dopravní sektorové strategii 3. fáze - Střednědobý plán údržby, rozvoje a financování dopravní infrastruktury pro období 2024 – 2033 s výhledem do roku 2050

  • 18.07.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  • 17.07.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu poslanců Jiřího Navrátila, Mariana Jurečky, Marka Výborného, Pavly Golasowské, Davida Šimka, Karla Smetany, Antonína Tesaříka, Hayato Okamury, Jana Bartoška, Víta Kaňkovského, Miroslava Zborovského, Niny Novákové, Aleše Dufka, Romany Bělohlávkové, Ondřeje Benešíka, Jiřího Horáka a Michaela Kohajdy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 483)

  • 17.07.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb.

  • 13.07.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

  • 13.07.2023

Stanovcisko KZPS ČR k návrhu poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, vyhlášená usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 484)“

  • 12.07.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  • 30.06.2023

Stanovisko KZPS ČR k Pokynům pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programů „Zemědělec“, „Potravinář“ a „Investiční úvěry Zemědělec“