Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

  • 29.04.2024

Priority KZPS ČR pro novou Evropskou komisi

Partneři

Spolupracujeme

Reprezentujeme 10 dominantních zaměstnavatelských svazů.


Zastupujeme více než 22.740 členských subjektů s 1.390.000 zaměstnanci prosazujeme specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech

Formulujeme společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazujeme je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou

Jsme jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě
 
 

Aktuality

  • 08.03.2024

Stanovisko KZPS ČR k Postupu při realizaci aktualizované „Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu“ v roce 2024

  • 07.03.2024

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů

  • 05.03.2024

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona o odolnosti subjektů kritické infrastruktury a o změně dalších zákonů (zákon o kritické infrastruktuře)

  • 20.02.2024

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

  • 08.02.2024

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  • 02.02.2024

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku, ve znění vyhlášky č. 443/2022 Sb.

  • 29.01.2024

Výběrové řízení CEBRE - odborný pracovník zahraniční kanceláře CzechTrade Belgie - zástupce vedoucího kanceláře CEBRE