Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Legislativa

  • 18.08.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se stanoví zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze nebo ve stavu nouze

  • 17.08.2022

Stanovisko KZPS ČRj k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

  • 11.08.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

  • 11.08.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

  • 08.08.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost

  • 02.08.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

  • 18.07.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu poslanců Heleny Válkové, Davida Kasala, Karla Raise, Aleny Schillerové a dalších, na vydání zákona o ochránci práv dětí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochránci práv dětí) (sněmovní tisk č. 262)

  • 29.06.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu poslanců Radima Fialy, Tomia Okamury a dalších na vydání zákona o zástupcích státu v obchodních korporacích (sněmovní tisk č. 245)