Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Legislativa

  • 23.06.2021

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Jana Chvojky, Olgy Richterové a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona o integračním sociálním podniku a o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 1236)

  • 15.06.2021

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslankyně Lucie Šafránkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1234)

  • 02.06.2021

Stanovisko KZPS ČR ke Zprávě o plnění Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 za rok 2020

  • 27.05.2021

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

  • 25.05.2021

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Pavly Golasowské, Mariana Jurečky, Vlastimila Válka, Jana Bauera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (sněmovní tisk č. 1215)

  • 24.05.2021

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

  • 19.05.2021

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Zbyňka Stanjury, Petra Fialy, Markéty Pekarové Adamové, Vlastimila Válka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2021 (sněmovní tisk č. 1211)