Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

  • 08.06.2022

Vyhlášení Národních cen na rok 2022

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Legislativa

  • 06.05.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

  • 04.05.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí)

  • 03.05.2022

Stanovosko KZPS ČR k Návrhu nařízení o stanovení hodnoty vnitřního výnosového procenta pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů

  • 26.04.2022

Stanovisko KZPS ČR ke Změně občanského soudního řádu, exekučního řádu a zákona č. 286/2021 Sb. - tzv. milostivé léto II

  • 08.04.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

  • 05.04.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

  • 31.03.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 185)

  • 31.03.2022

Stanovisko KZPS ČR k "Návrhu nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti"