Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Legislativa

  • 28.04.2021

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  • 17.04.2021

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nařízení vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

  • 09.04.2021

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 268/2021 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů