Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

  • 08.05.2024

Česko na křižovatce

Materiály ke stažení

  • 29.04.2024

Priority KZPS ČR pro novou Evropskou komisi

Partneři

Spolupracujeme

Legislativa

  • 15.04.2024

Stanovisko KZPS ČR k Žádosti o výjimku z Pravidel spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027

  • 08.04.2024

Stanovisko KZPS ČR ke Stanovisku MMR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/27 „Peněžní prostředky státu určené na podporu bydlení“

  • 03.04.2024

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků ze Státního fondu podpory investic na financování dostupného nájemního bydlenídalšímu

  • 26.03.2024

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu poslanců Pavla Staňka a Jana Bureše na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě, ve znění pozdějších předpisů, a další související právní předpisy (sněmovní tisk č. 646)

  • 21.03.2024

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů

  • 21.03.2024

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů