Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

  • 08.06.2022

Vyhlášení Národních cen na rok 2022

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Legislativa

  • 09.06.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

  • 08.06.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

  • 06.06.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

  • 29.05.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další související zákony

  • 24.05.2022

Stanovisko KZPS ČR k Vyhodnocení dosavadního průběhu projektu PPP D4 a posouzení možností realizace části D35 formou PPP projektu

  • 23.05.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb