Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

  • 08.06.2022

Vyhlášení Národních cen na rok 2022

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Legislativa

  • 06.06.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

  • 29.05.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další související zákony

  • 24.05.2022

Stanovisko KZPS ČR k Vyhodnocení dosavadního průběhu projektu PPP D4 a posouzení možností realizace části D35 formou PPP projektu

  • 23.05.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb

  • 18.05.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

  • 13.05.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  • 09.05.2022

Stanovisko KZPS ČR k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023

  • 09.05.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony