Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

 • 13.06.2023

Setkání zakladatelů CEBRE se zástupci Evropského parlamentu 20.06.2023

 • 13.06.2023

Konference Fit for 55 - zemědělství - 20.06.2023

pořádá Zemědělský svaz ČR
Obecní dům Praha. Kapacita je omezena – registrujte se na tomto odkazu: REGISTRACE.

 

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Legislativa

 • 29.03.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

 • 24.03.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů“

 • 23.03.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • 09.03.2023

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů

 • 02.03.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

 • 02.03.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • 22.02.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů

 • 17.02.2023

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • 17.02.2023

Stanovisko KZPS %CR k ávrhu zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů