Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

  • 08.05.2024

Česko na křižovatce

Materiály ke stažení

  • 29.04.2024

Priority KZPS ČR pro novou Evropskou komisi

Partneři

Spolupracujeme

Legislativa

  • 05.10.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  • 02.10.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  • 27.09.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních a střelivu a zákona o munici

  • 11.09.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - HTA

  • 23.08.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024 a střednědobého výhledu na roky 2025–2026

  • 21.08.2023

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  • 01.08.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů