Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

  • 29.04.2024

Priority KZPS ČR pro novou Evropskou komisi

Partneři

Spolupracujeme

Legislativa

  • 17.07.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu poslanců Jiřího Navrátila, Mariana Jurečky, Marka Výborného, Pavly Golasowské, Davida Šimka, Karla Smetany, Antonína Tesaříka, Hayato Okamury, Jana Bartoška, Víta Kaňkovského, Miroslava Zborovského, Niny Novákové, Aleše Dufka, Romany Bělohlávkové, Ondřeje Benešíka, Jiřího Horáka a Michaela Kohajdy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 483)

  • 17.07.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb.

  • 13.07.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

  • 13.07.2023

Stanovcisko KZPS ČR k návrhu poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, vyhlášená usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 484)“

  • 12.07.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  • 30.06.2023

Stanovisko KZPS ČR k Pokynům pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programů „Zemědělec“, „Potravinář“ a „Investiční úvěry Zemědělec“

  • 27.06.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podpoře v bydlení

  • 23.06.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů