Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

  • 08.05.2024

Česko na křižovatce

Materiály ke stažení

  • 29.04.2024

Priority KZPS ČR pro novou Evropskou komisi

Partneři

Spolupracujeme

Legislativa

  • 16.05.2023

Stanovisko KZPS ČR k Akčnímu plánu realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2023–2025

  • 12.05.2023

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nařízení vlády o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše

  • 09.05.2023

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

  • 04.05.2023

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška MSPi č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

  • 04.05.2023

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Michaela Rataje, Jana Bauera, Miloše Nového, Olgy Richterové a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 428)

  • 28.04.2023

Stanovisko KZPS ČR k "Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů"

  • 19.04.2023

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů