Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

  • 08.06.2022

Vyhlášení Národních cen na rok 2022

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Reprezentujeme 9 dominantních zaměstnavatelských svazů.


Zastupujeme více než 22.500 členských subjektů s 1.350.000 zaměstnanci prosazujeme specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech

Formulujeme společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazujeme je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou

Jsme jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě
 

Aktuality

  • 26.04.2022

Stanovisko KZPS ČR ke Změně občanského soudního řádu, exekučního řádu a zákona č. 286/2021 Sb. - tzv. milostivé léto II

  • 08.04.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

  • 05.04.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

  • 31.03.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 185)

  • 31.03.2022

Stanovisko KZPS ČR k "Návrhu nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti"

  • 30.03.2022

Stanovisko KZPS ČR k "Návrhu nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti"

  • 23.03.2022

Stanovisko KZPS ČR k návrhu na vytvoření podmínek pro přípravu a realizaci vědecko-výzkumného projektu GEST-NET Underground Lab – podzemní výzkumné pracoviště na dole Staříč

  • 23.03.2022

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů