Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

  • 08.06.2022

Vyhlášení Národních cen na rok 2022

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Reprezentujeme 9 dominantních zaměstnavatelských svazů.


Zastupujeme více než 22.500 členských subjektů s 1.350.000 zaměstnanci prosazujeme specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech

Formulujeme společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazujeme je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou

Jsme jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě
 

Aktuality

  • 22.03.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů

  • 21.03.2022

Stanovisko KZPS ČR k „Senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 164)“

  • 14.03.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu poslanců Richarda Brabce, Kláry Dostálové, Jany Pastuchové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 154)

  • 10.03.2022

Stanovisko KZPS ČR k návrhu "Institucionalizace podpůrných pedagogických pozic (školní psycholog, školní speciální pedagog) v základních školách"

  • 03.03.2022

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti