Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Reprezentujeme 9 dominantních zaměstnavatelských svazů.


Zastupujeme více než 22.500 členských subjektů s 1.350.000 zaměstnanci prosazujeme specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech

Formulujeme společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazujeme je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou

Jsme jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě
 

Aktuality

  • 14.03.2022

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu poslanců Richarda Brabce, Kláry Dostálové, Jany Pastuchové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 154)

  • 10.03.2022

Stanovisko KZPS ČR k návrhu "Institucionalizace podpůrných pedagogických pozic (školní psycholog, školní speciální pedagog) v základních školách"

  • 03.03.2022

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti

  • 28.02.2022

Zastavení přijímaní žádostí o víza a vydávání víz státním příslušníkům Ruské Federace a Běloruska

V návaznosti na informaci o pozastavení vízové agendy pro občany Ruské federace se současně dnešním dnem na základě rozhodnutí vlády ČR zastavuje příjem žádostí a výdej víz taktéž občanům Běloruska a týká se to žadatelů již zařazených do Programů kvalifikovaný zaměstnanec, vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a klíčový a vědecký personál a stejně tak žadatelů o krátkodobá schengenská víza podávaná na základě potvrzení ústředních orgánů státní správy (dříve ve státním zájmu).